leto: Projekti 2022

Bodi-Ti

S projektom želim lokalni skupnosti pripomoči na področju zdravja in soočanja s stresom. Predstaviti želim različne tehnike sproščanja-joga plesa, čuječnost, meditacijo in vizualizacijo. Za sprostitev in druženje pa želim izvesti tudi akustični večer.

Mladi za mlajše

Med poletnimi počitnicami bomo obiskali 6 krajevnih skupnosti in z različnimi igrami in aktivnostmi popestrili počitniški dan otrokom in najstnikom, ki se nam bodo pridružili.

Najstniški teden

Organizirati želimo počitniški teden za najstnike, kjer se bodo spoznavali, zabavali in preizkušali v različnih aktivnostih, s pomočjo katerih bodo razvijali komunikacijske veščine, ročne spretnosti, motoriko, urili možgane v različnih izzivih ter aktivno preživljali zadnje dni pred začetkom novega šolskega leta.

Tabor na Prevorju

S tridnevnim taborom na Prevorju želimo omogočiti najstnikom, da aktivno in kvalitetno preživijo počitnice in svoj prosti čas ter se družijo in povezujejo z vrstniki.

Poletna in jesenska šola varstva okolja

Projekt Poletna šola varstva okolja bo vseboval 3 dnevni sklop aktivnosti za osnovnošolske otroke od 8 leta dalje, ki bo trajal 4 ure na dan.
Otroci bodo skozi interaktivne aktivnosti in igre spoznali tematike kot so, varovanje okolja, podnebne spremembe in trajnostni razvoj, na njim primeren in zabaven način. Vzpodbujani bodo, da glede na spoznanja in opazovanja tvorijo lastne zaključke in podajajo ideje za možne rešitve problematik, ki bodo naslovljene pri posameznih tematikah. Le-te bodo ob koncu projekta objavljene na spletni strani društva Gaia-s.

Postavitev Geocaching točk

Ob pohodnih poteh in na turističnih točkah postavitev večjega števila Geocaching zakladov. S tem se bo povečala obiskanost občine, predvsem turističnih točk in pohodnih poti. Uporaba aplikacije bo privabila predvsem mlade in družine z otroki. Zakladi bodo postavljeni na točkah, kjer se bo lahko v ponudbo vključevala tudi lokalna kulinarika (planinske koče, turistične kmetije).

Narišimo zabavo

S trajno narisanimi talnimi igrami bomo obogatili javne oz. rekreacijske površine v dveh krajevnih skupnostih občine Šentjur. V Dolgi Gori in Planini.

Skip to content