Sveži veter

Organizirali bi druženje mladih na Blagovni, da se med seboj povežemo ob igranju družabnih in spretnostnih iger. Druženje bi potekalo v mladinski sobi in na prostem.