Ideje

Zdravje, zabava, druženje

Izvajanje delavnic Joge plesa. Želim vplivati na zdravo počutje posameznika ter jim omogočiti lažje soočanje s stresom. Razna predavanja, na temo čustvene inteligence, avtentičnosti, vrednot. Akustični nastopi (druženje, zabava).

Mladi za mlajše

Izvajanje dopoldanskih aktivnosti za mlade po različnih krajevnih skupnostih, z namenom povezovanja, medsebojnega sprejemanja mladih. Vključili bi sodelovalne igre, ledolomilce, energizerje.

Tabor na Prevorju

S tridnevnim taborom na Prevorju želimo omogočiti najstnikom, da aktivno in kvalitetno preživijo počitnice in svoj prosti čas, ob spodbujanju medsebojnega povezovanja.

Sveži veter

Organizirali bi druženje mladih na Blagovni, da se med seboj povežemo ob igranju družabnih in spretnostnih iger. Druženje bi potekalo v mladinski sobi in na prostem.

Mladi za čistejši Šentjur

V občini Šentjur bi organizirali večjo čistilno akcijo, ki bi se je udeležili mladi (srednješolci in študentje). Akcija bi potekala v manjših skupinah (do 5 oseb) na različnih lokacijah. Akcija bi se zaključila s skupnim druženjem.

Narišimo zabavo

Ideja izvira iz najinega otroštva, ko smo si kot otroci zunaj, na dvoriščih, s kredami porisali tla in nanje naredili zabavne igre. Predlog je, da se s trajno narisanimi talnimi igrami obogatijo igrišča in igralne površine v Občini.

Game board caffe – Aktivator

Ureditev privlačnega prostora za mlade, v centru Šentjurja, kjer se mladi družijo ob družabnih igrah, spoznavajo, delijo  ideje in znanja. Na voljo so jim brezalkoholni napitki in prigrizki.

Zeleni otočki

Omogočili bi dostopnost kulinaričnih svežih zelišč in gob, ki jih občani po navadi nimamo doma, s tem bi popestrili jedi. Postavili bi manjše visoke gredice v okolici blokov, kjer bi posadili zelišča in kulinarinčne gobe.

 

Skip to content