Mladi z znanjem babic in dedkov proti zeleni prihodnosti

Povezovanje v medgeneracijsko skupnost, kjer se izmenjujejo ideje in znanja. Mladi predajajo starejšim znanja tehnologije, starejši pa mlade učijo veščin kot so pridelava in vlaganje/shranjevanje živil, šivanje/popravilo oblačil …