Postavitev Geocaching točk

Ob pohodnih poteh in na turističnih točkah smo postavili 9 novih zakladov v okviru mednarodno znane aplikacije Geocaching z več kot 10 milijonov prenosov. Zakladi so skriti na točkah, ki so za obiskovalce atraktivne, nudijo lepe razglede in možnost kakovostnega preživljanja prostega časa. Trije zakladi so skriti na Resevni, eden v Zgornjem trgu, eden na Botričnici, dva na Ponikvi in dva na Slivnici. Vsi zakladi vsebujejo opis okolice.