Helena Mladi

Avatar

Mladi za mlajše

Med poletnimi počitnicami bomo obiskali 6 krajevnih skupnosti in z različnimi igrami in aktivnostmi popestrili počitniški dan otrokom in najstnikom, ki se nam bodo pridružili.

Tabor na Prevorju

S tridnevnim taborom na Prevorju želimo omogočiti najstnikom, da aktivno in kvalitetno preživijo počitnice in svoj prosti čas ter se družijo in povezujejo z vrstniki.

Narišimo zabavo

S trajno narisanimi talnimi igrami bomo obogatili javne oz. rekreacijske površine v dveh krajevnih skupnostih občine Šentjur. V Dolgi Gori in Planini.

Zdravje, zabava, druženje

Izvajanje delavnic Joge plesa. Želim vplivati na zdravo počutje posameznika ter jim omogočiti lažje soočanje s stresom. Razna predavanja, na temo čustvene inteligence, avtentičnosti, vrednot. Akustični nastopi (druženje, zabava).

Mladi za mlajše

Izvajanje dopoldanskih aktivnosti za mlade po različnih krajevnih skupnostih, z namenom povezovanja, medsebojnega sprejemanja mladih. Vključili bi sodelovalne igre, ledolomilce, energizerje.

Tabor na Prevorju

S tridnevnim taborom na Prevorju želimo omogočiti najstnikom, da aktivno in kvalitetno preživijo počitnice in svoj prosti čas, ob spodbujanju medsebojnega povezovanja.

Glasbena soba Kalobje

KS Kalobje mi je dovolila uporabo prostorov nekdanje pošte. Skupaj s skupino vrstnikov (ansambel in vokalna skupina) bi jo preuredili v glasbeno sobo, za vaje in pripravo programa za različnih dogodkov in prireditev v kraju ter širše.

Skip to content