Mladi z znanjem babic in dedkov proti zeleni prihodnosti

Člani ekipe:
Anja Debeljak
Kratek povzetek ideje:
Povezovanje v medgeneracijsko skupnost, kjer se izmenjujejo ideje in znanja. Mladi predajajo starejšim znanja tehnologije, starejši pa mlade učijo veščin kot so pridelava in vlaganje/shranjevanje živil, šivanje/popravilo oblačil ...  

Ideja rešuje problem osamljenosti pri starostnikih, hkrati pa mlade uči in jim podaja znanja, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju. Mladi se prav tako aktivirajo, se družijo in se učijo sprejemati drugačnost.

Z idejo želim doseči medgeneracijsko sodelovanje in mladim omogočiti prostor za rast in odkrivanje skritih talentov, prav tako pa s tem doseči več druženja in produktivno preživljanje prostega časa.

Ciljna skupina so starostniki in mladi ter njihova potreba po druženju, da so koristen del skupnosti, da so aktivni, da pridobivajo nova znanja in kvalitetno preživijo svoj prosti čas.

Učinki predlagane ideje na skupnost, izbrano ciljno skupino, v primeru realizacije:
Rešujeta se 2 navidezno nepovezana problema. Osamljenim starejšim so osmisleni dnevi v druženju, povezovanju in predaji znanja, mladi pa lahko prejmejo nova znanja in s pomočjo starostnikov pridobivajo uporabne veščine, ki pozitivno vplivajo na okolje.
Prostor za dve fotografiji:
:
Prostor za video:
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Ideje 2022
Helena Mladi

Zdravje, zabava, druženje

Izvajanje delavnic Joge plesa. Želim vplivati na zdravo počutje posameznika ter jim omogočiti lažje soočanje s stresom. Razna predavanja, na temo čustvene inteligence, avtentičnosti, vrednot. Akustični nastopi (druženje, zabava).

Še več »
Ideje 2022
Helena Mladi

Mladi za mlajše

Izvajanje dopoldanskih aktivnosti za mlade po različnih krajevnih skupnostih, z namenom povezovanja, medsebojnega sprejemanja mladih. Vključili bi sodelovalne igre, ledolomilce, energizerje.

Še več »
Ideje 2022
Helena Mladi

Tabor na Prevorju

S tridnevnim taborom na Prevorju želimo omogočiti najstnikom, da aktivno in kvalitetno preživijo počitnice in svoj prosti čas, ob spodbujanju medsebojnega povezovanja.

Še več »

Kontaktiraj nas:

Mladinski center Šentjur
Mestni trg 2, 3230 Šentjur

Razvojna agencija Kozjansko, OE Mladinski center Šentjur © 2021. Vse pravice pridržane.

Pravilnik o zasebnosti in uporabi osebnih podatkov  | Piškotki

Skip to content